NAVI-TATA – sposób na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

 Aktualizacja: Wydarzenie zakończone – zobacz wypowiedzi uczestników:


 

konferencja skierowana do:

specjalistów z zakresu oświaty | państwowych i samorządowych służb społecznych |
służb penitencjarnych i wymiaru sprawiedliwości | samorządu gospodarczego i przedsiębiorców |
instytucji pozarządowych i wyznaniowych | media.

 

Korzyści z udziału w konferencji NAVI-TATA?

Wiedza – diagnozujemy sytuację mężczyzn w wypełnianiu ich ról ojcowskich, społecznych i zawodowych.

Inspiracje – pokazujemy skuteczne strategie działania w świetle zachodzących zmian.

Rozwiązania – zbieramy dobre praktyki organizacji, które skutecznie dowartościowują ojców oraz analizujemy, które ze stosowanych w Twojej organizacji rozwiązań są skuteczne i mogą pomóc innym?

Konferencja odbyła się 19 grudnia 2017 r
Centrum Okopowa  ul, Okopowa 55, Warszawa

 

Program wydarzenia

10.00 Rejestracja uczestników

10.30 Oficjalne otwarcie konferencji  (prowadzenie aktor Dariusz Kowalski)

10.45 Część I „Diagnoza sytuacji ojca w życiu współczesnej rodziny”

– prof. Dorota Kornas-Biela, KUL  Lublin
– prof. Kazimierz Korab, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek

12.30 Część II ,,Jak dokleić tatę do fotografii? W poszukiwaniu strategii wspierania ojców przez organizacje, firmy i instytucje.”

– dr hab Grzegorz Grochowski,  Collegium Joanneum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
dr Dariusz Cupiał,  Fundacja Cyryla i Metodego/Tato.Net

Pytania do prelegentów i dyskusja (Antoni Szymański – Senator RP)

13.45 Przerwa kawowa, poczęstunek

14.00 Część III Panel ekspertów „Czy dzisiaj polskie organizacje /instytucje stosują „nawigacje na ojcostwo”? Jak postrzegają ojców oraz czy wspierają więź ojcowską?  Jakie doświadczenia i praktyki rekomendują jako sposób na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości?

    • uczestnicy panelu: Bartosz Marczuk (Ministerstwo Rodziny); Rafał Lasek (Sąd Rejonowy w Kluczborku); Marek Łagodziński (Fundacja Sławek); Przemysław Przybyszewski (AS Dzierżoniów); Maciej Celiński (wychowawca w schronisku dla nieletnich); Elżbieta Szopka (Caritas)

 

15.00 Podsumowanie
15.15 Zakończenie konferencji

 

Po Konferencji odbyło się  Szkolenie Ojciec nieZŁOMny, które miało na celu wprowadzenie w temat, jakim jest pełnienie roli ojca w sytuacji doświadczenia głębokiej dysfunkcji rodzinnej i braku elementarnych wzorców wychowawczych. Szkolenie służy m.in. przygotowaniu uczestników do pracy z mężczyznami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

 

 

 

Prelegenci

prof. Kazimierz Korab

Wiceminister Rodziny
Bartosz Marczuk

dr Dariusz Cupiał

prof. Dorota Kornas-Biela

 

dr hab. Grzegorz Grochowski

AKTUALIZACJA 2.01.2018

Zobacz wypowiedzi uczestników i relację z konferencji

Wesprzyj Inicjatywę Tato.Net

w budowaniu kultury odpowiedzialnego ojcostwa Chcę wesprzeć Tato.Net