Prezydent uwzględnił petycję Inicjatywy Tato.Net!

  • 15 cze 2018

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy podzielają przekonanie, że ojcostwo powinno dziś, za sprawą samych mężczyzn, odzyskać należną mu rangę i uznanie.

Tak brzmi fragment petycji „O należne miejsce ojcostwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Dnia 3 kwietnia 2018 roku opublikował ją portal CitizenGo. Autor petycji, Dariusz Cupiał, zwrócił się w niej do Prezydenta RP z propozycją uwzględnienia pojęcia „ojcostwa” w planach ewentualnej zmiany Konstytucji. Był to apel wyrażający przekonanie całej społeczności skupionej wokół Inicjatywy Tato.Net. Od czasu publikacji petycję podpisało ponad 22 tysiące osób, a o akcji pisał „Gość Niedzielny”.

Ten obywatelski głos został usłyszany. W prezydenckiej liście pytań referendalnych znalazło się to:

Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

Już na tym etapie jest to niewątpliwy sukces wszystkich, który wsparli tę petycję. Wirtualne głosy poparcia okazały się mieć realny wpływ na rzeczywistość społeczną – „ojcostwo” pojawiło się w debacie publicznej najwyższego szczebla.

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili i wsparli tę społeczną akcję. Mamy nadzieję, że to początek stałej, widocznej obecności „ojcostwa” w przestrzeni społecznej.