Konferencja Ojcostwo Dzisiaj

KONFERENCJA „OJCOSTWO DZISIAJ”

środa, 26 czerwca 2019 r. godz. 9.30
Sala Kolumnowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
.. ..

Szanowni Państwo,

Czym jest Navi-Tata?

Wiele instytucji pracujących nad rozwiązaniem problemów dzieci i rodziny w Polsce bazuje na „starych mapach”, w których rola Ojca jest marginalna a niekiedy nawet pomijana. Potrzeba jest aktualizacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania Ojca w rodzinie.

Konferencja „Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę” dotyczy aktualnego stanu inicjatyw wspierających Ojcostwo w Polsce. Obejmuje prezentacje dobrych praktyk, wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną. Celem konferencji jest z jednej strony zaprezentowanie współczesnego spektrum wyzwań, przed jakimi stają organizacje i instytucje deklarujące pomoc rodzicom z drugiej zaś strony pełnią funkcję spotkań inicjujących utworzenie ogólnopolskiej nieformalnej sieci wsparcia Ojców. 

Konferencja jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania z perspektywy różnych instytucji: Gdzie w strategii inicjatyw lokalnych znajduje się postać Ojca? Jak można mu pomóc? Jak można zaprosić Go do samodzielnych działań, dzięki którym będzie On dobrym rodzicem?

Adresatami konferencji są przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli; nauczyciele, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz rodziny, młodzieży i wychowania; przedstawiciele policji, służb penitencjarnych, służby zdrowia; przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, asystenci rodziny, doradcy rodzinni, księża i osoby pracujące z rodzinami oraz przedstawiciele mediów.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy


 


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

 


Program wydarzenia

 

8.00 Możliwość uczestnictwa w Eucharystii – Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie (Sokoła 8, 35-010 Rzeszów)

8.50 Adres. Rejestracja uczestników, możliwość zaopatrzenia się w publikacje

9.30 Otwarcie konferencji Ojcostwo Dzisiaj – powitanie  zgromadzonych przez Patronów Honorowych

9.45 Część I: „Diagnoza sytuacji ojca w życiu współczesnej rodziny”

prof. Dorota Kornas-Biela, KUL Lublin

prof. Kazimierz Korab, Liceum Polonijne, Warszawa

Pytania do prelegentów i dyskusja

11.00 Przerwa kawowa

11.30 Część II: „Jak dokleić tatę do fotografii? W poszukiwaniu strategii wspierania ojców przez organizacje, firmy i instytucje”

dr hab. Grzegorz Grochowski, Uniwersytet Gdański

dr Dariusz Cupiał, Fundacja Cyryla i Metodego/Tato.Net

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.45 Przerwa kawowa

13.00 Część III: Panel ekspertów – Prowadzi dr hab. Grzegorz Grochowski

„Czy dzisiaj podkarpackie organizacje /instytucje stosują „nawigacje na ojcostwo”? Jak postrzegają ojców; czy wspierają więź ojcowską? Jakie doświadczenia i praktyki rekomendują?

14.00 Podsumowanie

14.15 Zakończenie

Wesprzyj Inicjatywę Tato.Net

w budowaniu kultury odpowiedzialnego ojcostwa Chcę wesprzeć Tato.Net