Czy ojcowie mogą zatrzymać przestępczość? Cz. 2

„Odważni” to opowieść o czterech stróżach prawa, którzy są zarazem ojcami. Bohaterowie walczą z lokalnym gangiem deprawującym młodzież z ich miasta. W filmie udaje się pokonać miejscowych przestępców, ale jak jest w prawdziwym życiu? Czy ojcowie muszą zakładać mundury i z bronią w ręku walczyć z bandytami? Badania* wykazują, że nie muszą. Wystarczy, że będą solidnie wypełniać swoje ojcowskie zadania, a przestępczość zacznie znikać sama.

„Odważni” to opowieść o czterech stróżach prawa, którzy są zarazem ojcami. Bohaterowie walczą z lokalnym gangiem deprawującym młodzież z ich miasta. W filmie udaje się pokonać miejscowych przestępców, ale jak jest w prawdziwym życiu? Czy ojcowie muszą zakładać mundury i z bronią w ręku walczyć z bandytami? Badania* wykazują, że nie muszą. Wystarczy, że będą solidnie wypełniać swoje ojcowskie zadania, a przestępczość zacznie znikać sama.

 

Brak ojca w życiu córki prowadzi do:

 • zwiększenia zagrożenia depresją w okresie dorastania;
 • przejawiania przez córkę większej agresji w stosunku do innych dziewcząt;
 • zwiększenia prawdopodobieństwa wczesnej ciąży (11% częściej) i samotnego macierzyństwa (164% częściej);
 • tendencji do braku akceptacji swojego wyglądu;
 • tendencji do wchodzenia w uzależniające, toksyczne związki;
 • tendencji do wchodzenia w związki ze starszymi mężczyznami, z czym często wiąże się rozbicie rodziny partnera;
 • tendencji do wychodzenia za mąż w wieku nastoletnim (53% częściej);
 • tendencji do budowania nietrwałych związków (o 92% częstsze rozwody).

 

Źródło: W. Czeronko, Skutki braku ojca, w: Ojcostwo dzisiaj, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2014.

 

 

Brak ojca w wychowaniu synów prowadzi do:

 • problemów z identyfikacją płciową;
 • braku wzorca mężczyzny, męża i ojca;
 • tendencji do bezradności życiowej;
 • wpadania w bezrobocie;
 • konfliktów z prawem (80% sprawców gwałtów pochodzi z rodzin bez ojca).

 

Źródło: W. Czeronko, Skutki braku ojca, w: Ojcostwo dzisiaj, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2014.

 

Czy obecność fizyczna wystarczy?

Badania przeprowadzone na 120 nieletnich przestępcach wychowanych w rodzinach pełnych wykazują, że fizyczna obecność ojca w domu nie wystarczy, aby uchronić dzieci przed konfliktem z prawem. Większość ojców ankietowanych nadużywa alkoholu, co drugi nie ma stałej pracy, a co trzeci jest skazany prawomocnym wyrokiem. Ich dzieci przypisują im znacznie więcej cech negatywnych w porównaniu do grupy kontrolnej, czyli młodzieży nieprzestępczej.

 

Źródło: M. Sitarczyk, Obraz ojca w percepcji nieletnich sprawców czynów karalnych, w: Ojcostwo dzisiaj, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2014.

 

 

Więcej badań dotyczących aktualnej sytuacji ojcostwa w Polsce w publikacji Ojcostwo dzisiaj.

 

* Dane przytoczone w tym artykule dotyczą sytuacji w Polsce. Wyniki badań z innych krajów przytaczamy tutaj.

Autor

Paweł Czuba

Z wykształcenia historyk i dziennikarz (specjalizacja: nowe media). 12 lat doświadczenia pedagogicznego w pracy z młodzieżą w ramach Federacji Skautingu Europejskiego. Mąż Klary, tata Róży i Józefa. Odkrywa ojcostwo z Tato.Net od 2015 roku. Sekretarz Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego. Fan Sienkiewicza, „Kilera” i szant.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_3krp"]

Zaangażowane ojcostwo znacząco wpływa na zmniejszenie przestępczości.

Współfinansowane ze środków ministerstwa