Czy ojcowie mogą zatrzymać przestępczość?

“Odważni” to opowieść o czterech stróżach prawa, którzy są zarazem ojcami. Bohaterowie walczą z lokalnym gangiem deprawującym młodzież z ich miasta…

Odważni” to opowieść o czterech stróżach prawa, którzy są zarazem ojcami. Bohaterowie walczą z lokalnym gangiem deprawującym młodzież z ich miasta. W filmie udaje się pokonać miejscowych przestępców, ale jak jest w prawdziwym życiu? Czy ojcowie muszą zakładać mundury i z bronią w ręku walczyć z bandytami? Badania* jednoznacznie wykazują, że nie muszą. Wystarczy, że będą solidnie wypełniać swoje ojcowskie zadania, a przestępczość zacznie znikać sama.

 

Młodzież żyjąca w pełnych rodzinach popełnia przestępstwa rzadziej od rówieśników pochodzących z rodzin rozbitych. W porównaniu z dziećmi z rodzin pełnych dzieci mieszkające z jednym rodzicem lub z rodzin „patchworkowych” częściej łamią prawo. Ta rozbieżność ma związek z różnicami, jakie można zaobserwować między wspomnianymi modelami rodzin w 4 obszarach: zaangażowanie rodziców, nadzór rodzicielski, bliskość między dzieckiem a rodzicem.

Źródło: S. Demuth, S.L. Brown, Family Structure, Family Processes, and Adolescent Delinquency: The Significance of Parental Absence Versus Parental Gender, „Journal of Research in Crime and Delinquency”, 41, Nr. 1 (February 2004), pp. 58–81. http://familyfacts.org/briefs/26/marriage-and-family-as-deterrents-from-delinquency-violence-and-crime

 

Inne badania przedstawiają zależność między liczbą ojców mieszkających w danej okolicy a ilością aktów przestępczych w tym miejscu. Dane statystyczne wykazują, że wzrost o 1% liczby rodzin bez ojca skutkuje aż trzyprocentowym wzrostem aktów przemocy wśród młodzieży w sąsiedztwie.  

Źródło: C. Knoester, D.L. Haynie, Community context, social integration into family, and youth violence, „Journal of  Marriage and Family”, 67 (2005), pp. 767–780.

 

Dzieci w wieku między 10 a 17 lat żyjące z obojgiem rodziców biologicznych lub adopcyjnych były znacząco rzadziej ofiarami molestowania, napaści na tle seksualnym i innych typów przemocy. Miały mniejsze skłonności do przyjmowania postawy ofiary oraz rzadziej były świadkami aktów przemocy niż dzieci żyjące tylko z matką lub w rodzinach patchworkowych.

Źródło: H.A. Turner, D. Finkelhor, R. Ormrod, The Effect of Lifetime Victimization on the Mental Health of Children and  Adolescents, „Social Science & Medicine”, Vol. 62, No. 1, (January 2006), pp. 13–27.

 

 

Badania na 109 młodocianych przestępcach wskazują, że struktura rodziny uwzględniająca obecność ojca znacząco przeciwdziała popełnianiu przestępstw.

Źródło: C.A. Bush, R.L. Mullis, A.K. Mullis, Differences in Empathy Between Offender and Nonoffender Youth, „Journal of Youth and Adolescence”, 29 (August 2000), pp. 467–478.

 

 

Nadużywanie alkoholu i narkotyków nie zawsze jest wprost działalnością przestępczą, ale często z nią współwystępuje. Oto dwa badania ukazujące wpływ braku ojców na ryzyko nadużywania przez ich dzieci środków psychoaktywnych:

Dzieci wychowujące się bez ojców są narażone na drastycznie wyższe ryzyko nadużywania narkotyków i alkoholu.

Źródło: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington 1993.

 

Zażywanie narkotyków częściej zdarza się wśród dzieci, które nie żyją ze swoim ojcem i matką.

Źródło: J.P. Hoffmann, The Community Context of Family Structure and Adolescent Drug Use, „Journal of Marriage and Family”, 64 (May 2002), pp. 314–330.

 

 

*W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badań prowadzonych na gruncie amerykańskim za fathers.com. Artykuł dotyczący badań prowadzonych na gruncie polskim jest aktualnie w przygotowaniu. 

Przeczytałeś? Działaj:

  1. Często myślimy o swoim ojcostwie w odniesieniu do dzieci, rodziny. Zastanów się, co - jako ojciec - wnosisz do społeczeństwa. Na jakich obywateli wyrastają przy Tobie Twoje dzieci.
  2. Poszukaj w swoim sąsiedztwie dzieci, którym brakuje ojca. Zastanów się, czy jest coś - nawet drobnego - co możesz dla nich zrobić.
  3. Postaraj się zaobserwować "trudną młodzież" w Twoim otoczeniu. Spójrz na ich sytuację rodzinną. Wyciągnij wnioski.

Autor

Paweł Czuba

Z wykształcenia historyk i dziennikarz (specjalizacja: nowe media). 12 lat doświadczenia pedagogicznego w pracy z młodzieżą w ramach Federacji Skautingu Europejskiego. Mąż Klary, tata Róży i Józefa. Odkrywa ojcostwo z Tato.Net od 2015 roku. Sekretarz Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego. Fan Sienkiewicza, „Kilera” i szant.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_3krp"]

Zaangażowane ojcostwo znacząco wpływa na zmniejszenie przestępczości.

Współfinansowane ze środków ministerstwa

Sprawdź również: