Mój superbohater, choć nie superman

Gala czwartej edycji konkursu ,,List do Taty”. Przeczytaj listy dzieci do swoich ojców.

Konkurs „List do Taty” ma na celu propagowanie świadomego i dojrzałego ojcostwa. Uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych opisują relacje z tatą, ojczymem czy ojcem zastępczym, odpowiadając na pytanie: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”. W 2017 roku odbyła się czwarta już edycja konkursu (I – 2011, II – 2013, III – 2015) zorganizowana przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywą Tato.Net pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W obecnej edycji aż 34 senatorów przeprowadziło konkurs w swoich okręgach wyborczych. Prace nadesłało 3256 uczniów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się w siedzibie Senatu 18 października 2017 roku. Nagrody dla finalistów ufundowali Kancelaria Senatu i Rzecznik Praw Dziecka.

Pierwszą nagrodę otrzymał Kajetan Bajorski ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, drugą – Zuzanna Bartczak ze Szkoły Podstawowej w Czernikowie, trzecią zaś – Joanna Klimczyk ze Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie. W konkursie przyznano także 5 równorzędnych wyróżnień: Maksymilianowi Żakowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie, Kacprowi Wypiórowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim, Michałowi Negowskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim, Klaudii Karczmarek ze Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach i Piotrowi Przybyle z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach.

Podczas gali fragmenty nagrodzonych prac czytał Radosław Pazura, a słowo wygłosili: przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Jarosław Duda, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Dariusz Cupiał z Inicjatywy Tato.Net. Wszyscy mówcy podkreślali walory poznawcze listów, które odkrywają bogaty świat przeżyć i uczuć dziecka, jego tęsknoty i docenianie roli ojca w życiu. Ważne było zaakcentowanie znaczenia samej idei konkursu – propagując dojrzałe ojcostwo i umacnianie rodziny, łączy on różne ugrupowania polityczne i tworzy mosty, ponieważ w walce o dobro wspólne, jakim jest rodzina, nie ma miejsca na podziały. Obecność ojca w życiu dziecka ma znaczenie dla jego rozwoju, ale też poczucia bezpieczeństwa. To ojciec chroni dziecko przed złymi wpływami. Prelegenci podkreślali, że trzeba robić wszystko, aby dziecko otrzymało odpowiednią dawkę witaminy M, która jest konieczna w praktyce, nie w teorii. Listy wskazują, jak bardzo potrzebny w życiu dziecka jest tata jako przyjaciel, ktoś bliski, do kogo można zawsze przyjść. Odpowiedzialne ojcostwo to szczęśliwa rodzina, a szczęśliwa rodzina to szczęśliwe, bezpieczne społeczeństwo.

Popularność czwartej edycji konkursu pozwala mieć nadzieję, że będzie się on wciąż rozwijał.

Pod koniec 2017 roku najwyżej ocenione prace z edycji 2013–2015 zostały wydane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka i Fundację im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net w eleganckiej publikacji zatytułowanej tak jak konkurs: List do Taty.

Autor

Grzegorz Wdowczyk

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_3krp"]