0 items 0.00  0

Koszyk

Konferencja Navi-Tata OJCOSTWO DZISIAJ

 

środa, 26 czerwca 2019 r.
Sala Kolumnowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
..

Korzyści z udziału w konferencji

Wiedza – diagnozujemy sytuację mężczyzn w wypełnianiu ich ról ojcowskich, społecznych i zawodowych.

Inspiracje – pokazujemy skuteczne strategie działania w świetle zachodzących zmian.

Rozwiązania – zbieramy dobre praktyki organizacji, które skutecznie dowartościowują ojców oraz analizujemy, które ze stosowanych w Twojej organizacji rozwiązań są skuteczne i mogą pomóc innym?

 ..

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

 


Szanowni Państwo,

Czym jest Navi-Tata?

Wiele instytucji pracujących nad rozwiązaniem problemów dzieci i rodziny w Polsce bazuje na „starych mapach”, w których rola Ojca jest marginalna a niekiedy nawet pomijana. Potrzeba jest aktualizacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania Ojca w rodzinie.

Konferencja „Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę” dotyczy aktualnego stanu inicjatyw wspierających Ojcostwo w Polsce. Obejmuje prezentacje dobrych praktyk, wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną. Celem konferencji jest z jednej strony zaprezentowanie współczesnego spektrum wyzwań, przed jakimi stają organizacje i instytucje deklarujące pomoc rodzicom z drugiej zaś strony pełnią funkcję spotkań inicjujących utworzenie ogólnopolskiej nieformalnej sieci wsparcia Ojców. 

Konferencja będzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytania z perspektywy różnych instytucji: Gdzie w strategii inicjatyw lokalnych znajduje się postać Ojca? Jak można mu pomóc? Jak można zaprosić Go do samodzielnych działań, dzięki którym będzie On dobrym rodzicem?

Adresatami konferencji są przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli; nauczyciele, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz rodziny, młodzieży i wychowania; przedstawiciele policji, służb penitencjarnych, służby zdrowia; przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, asystenci rodziny, doradcy rodzinni, księża i osoby pracujące z rodzinami oraz przedstawiciele mediów.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy


 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

 


Program wydarzenia

 

8.00 możliwość udziału we Mszy Św. (Bazylika Wniebowzięcia NMP) w Rzeszowie

8.50 Rejestracja uczestników,
możliwość zaopatrzenia się w publikacje

9.30 Otwarcie konferencji „Ojcostwo Dzisiaj”

prowadzenie dr hab. Grzegorz Grochowski

słowo powitania:

 • dr Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki,
 • dr Rafał Czupryk, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds Rodzin,
 • ks. bp Jan Wątroba, Ordynariusz Rzeszowski,
 • P.T. Stanisław Kruczek, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
 • P.T. Adam Kawałek, Wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,

 

9.45 Część I:

Diagnoza sytuacji ojca w życiu współczesnej rodziny według najnowszych badań

 • mgr Katarzyna Wac, KUL Lublin
 • prof. Dorota Kornas-Biela, KUL Lublin
 • prof. Kazimierz Korab, Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji

Pytania do prelegentów i dyskusja

11.00 Przerwa kawowa / KONFERENCJA PRASOWA

możliwość zaopatrzenia się w publikacje

11.30 Część II:
Jak dokleić tatę do fotografii?

W poszukiwaniu strategii wspierania ojców przez organizacje, firmy i instytucje

 • mgr Michał Bator, Inicjatywa Tato.Net
 • dr hab. Grzegorz Grochowski, Uniwersytet Gdański
 • dr Dariusz Cupiał, Fundacja Cyryla i Metodego / Inicjatywa Tato.Net

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.45 Przerwa kawowa

możliwość zaopatrzenia się w publikacje

13.00 Część III:
Czy dzisiaj podkarpackie organizacje i instytucje stosują „nawigację na ojcostwo”?

Jak postrzegają ojców, czy wspierają więź ojcowską? Jakie doświadczenia i praktyki rekomendują?

14.00 Podsumowanie

 • dr Rafał Czupryk, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds Rodzin,
 • dr Dariusz Cupiał, Fundacja Cyryla i Metodego / Inicjatywa Tato.Net.

 

14.15 Zakończenie