0 items 0.00  0

Koszyk

Załóż

Nie ma klubu w Twojej okolicy? – załóż go

To łatwiejsze niż Ci się wydaje. Niepotrzebna jest rejestracja w sądzie ani w urzędzie. Klub powstaje na wniosek lidera, który zobowiązuje się prowadzić go zgodnie ze standardami Tato.Net. Zakładane są często przy parafiach, szkołach, organizacjach i innych instytucjach. Możecie się spotykać nawet w domu! Tato.Net koordynuje i wspiera działania Ojcowskich Klubów, lecz nie narzuca im indywidualnych celów działania. Jeśli dostrzegasz w sobie choćby odrobinę inicjatywy lub pragniesz sprawdzić się w roli przywódcy, skorzystaj z Poradnika ABC OK  i zacznij działać. Twoja aktywność może zmienić życie wielu mężczyzn i ich rodzin!