Darmowa dostawa od 120 zł

Czas na Tatę

Cena: 49 

Do nie tak dawna ojcowie byli w dużej mierze pomijani w naukowych monografiach czy w programach wsparcia rodzin. Niniejsza monografia w jakimś stopniu wypełnia tę lukę. Już sam jej tytuł Czas na Tatę zwraca uwagę, że oto nadszedł kairos – czas szczególny, jakościowy, społeczny – na odkrycie i docenienie ojcostwa.

Na stanie

Autor: praca zbiorowa pod red. dr hab. Doroty Kornas-Biela, prof. KUL i dra Dariusza Cupiała
Liczba stron: 
236
Seria: 
ABC. Analizy Badania Cele, t. 3
Wydawnictwo:
Fundacja Cyryla i Metodego; Instytut Badań Edukacyjnych
Wydanie:
 Warszawa 2022
ISBN:
 978-83-960452-8-7

Trzeci tom z serii ABC. Analizy Badania Cele to ważna publikacja Think Tanku Tato.Net – pierwszego w Polsce i Europie ośrodka badań nad ojcostwem i polityką rodzinną. Rozpoczęty w 2020 roku przez ten ośrodek doroczny cykl pogłębionych studiów nad problematyką współczesnego ojcostwa i rodziny otrzymał nazwę STATO (akronim słów: statystyki i studia o ojcostwie). Bazą STATO jest badanie ankietowe przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej rodziców (liczba przy nazwie oznacza rok, w którym prowadzono badania). W STATO’20 badano populację polskich ojców, z kolei w STATO’21 zarówno ojcowie, jak i matki odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących roli i zadań dzisiejszego ojca. Czas na Tatę to wyniki tych dwóch badań, a także napisane w ich kontekście przez wybitnych ekspertów artykuły oraz rekomendacje.

To materiał użyteczny dla osób zaangażowanych w politykę społeczną i wsparcie rodzin. Obejmuje informacje o wynikach obu projektów badawczych STATO, kluczowe dane, próbę ich interpretacji, wskazuje wnioski i przewiduje trendy. Wśród rekomendacji znajdą Państwo wiele narzędzi, które zostały wypracowane i są z powodzeniem stosowane przez Tato.Net. W oparciu o zgromadzoną wiedzę społeczność Tato.Net oferuje wsparcie edukacyjne w formie warsztatów dla ojców i matek, bestsellerowe wydania książek, e-booków i audiobooków, które są praktyczną pomocą dla rodziców, pedagogów, wychowawców. Dariusz Cupiał (fragment Wstępu)

Spis treści:

Dariusz Cupiał, Wstęp  
Dorota Kornas-Biela, Wprowadzenie

ANALIZY 
Dariusz Wadowski, Konteksty i uwarunkowania decyzji o ojcostwie 
Krzysztof Szwarc, Jaka liczba urodzeń w Polsce w roku 2040 może zagwarantować zastępowalność pokoleń? 
Lucyna Bakiera, Psychospołeczne uwarunkowania rodzicielskiego zaangażowania mężczyzn  
Michał Michalski, Tata na „drugiej zmianie”. Czy zaangażowanie ojców w obowiązki domowe ma wpływ na demografię? 
Katarzyna Wac, Ojcostwo – sposób na szczęście mężczyzny? 
Dorota Kornas-Biela, Psychologiczne aspekty funkcjonowania ojca w czasie pandemii COVID-19 
Józef Augustyn, Ojcostwo duchowe. Kryzys i nadzieja

BADANIA 
Raport STATO’20. Ojcowie w czasie pandemii  
Raport STATO’21. Czas na Tatę

CELE 
Kazimierz Korab, Aktualne społeczne wyzwania ojcostwa  
Michał Łuczewski, Obecność bez niepokoju. Świadectwo ojca  
Piotr Wołochowicz, Ojcostwo w dwóch pokoleniach rodziny Sobieskich 
Józef Augustyn, Stolica Apostolska wobec księży posiadających dzieci 
Rekomendacje

O autorach 
O Tato.Net

Przeczytaj >> fragment

Rekomendacje: 

Książka zawiera teksty zróżnicowane tematycznie, ale zogniskowane wokół zagadnienia czasu społecznego, uwarunkowań demograficznych, społecznych i kulturowych zmian roli ojca oraz percepcji ojcostwa jako doświadczenia życiowego jednostek i doświadczenia społecznego, relacji budowanych w przestrzeni międzyludzkiej. Jest wartościowym i przydatnym materiałem w kształceniu studentów nauk społecznych i humanistycznych, naukowym wkładem w debaty publiczne nad istotą i naturą ojcostwa. Jest również pomocna w budowaniu nowych rozwiązań w obszarze wspierania ojców i rodzin przez polityków społecznych, pomoc społeczną i pracę socjalną. dr hab. Dobroniega Głębocka

Lektura książki pozwala zapoznać się z najważniejszymi aktualnymi tendencjami społecznymi, kierunkami rozwoju oraz czynnikami decydującymi o zmieniającej się dynamicznie roli ojca we współczesnym społeczeństwie. Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: może stanowić cenne źródło wiedzy dla naukowców i studentów zainteresowanych pokrewną problematyką, może stanowić wsparcie dla decydentów w procesie podejmowania decyzji o charakterze politycznym i społecznym, a także może wzbudzić zainteresowanie każdego, kto chce podnieść jakość ojcostwa (i ojcowania) w swojej własnej rodzinie. dr hab. Oleg Gorbaniuk

 

Oglądasz: Czas na Tatę Cena: 49 
Dodaj do koszyka