Darmowa dostawa od 120 zł

Ojcostwo wobec wyzwań współczesności – e-book

Cena: 29 

Ojcostwo wobec wyzwań współczesności to pierwsza publikacja naukowa wydana przez Fundację Cyryla i Metodego w ramach serii ABC Analizy Badania Cele.

Książka dostępna w formacie e-book (pdf)

Autor: praca zbiorowa pod red. dr Doroty Kornas-Biela
Objętość książki: 146 stron
Wydawnictwo: Fundacja Cyryla i Metodego
Format: pdf
Oprawa: nd
ISBN: 978-83-925338-0-1

Część publikacji dostępna także w wersji audiobook mp3 do pobrania z zarejestrowanymi wystąpieniami autorów tekstów.

Książka składa się z czterech bloków tematycznych. Każda z części zawiera bogate i wyczerpujące analizy dotyczące problematyki ojcostwa, przeprowadzone przez wybitnych psychologów, pedagogów i socjologów. Celem niniejszej pozycji jest m.in. próba przywrócenia ojcostwu należnej mu pozycji w świadomości zarówno samych mężczyzn, jak i tych, którzy wpływają na kształtowanie opinii publicznej.

Pozycja jest bogata pod względem treściowym i ma zróżnicowany charakter. Niektóre artykuły są teoretyczną refleksją nad współczesnym kryzysem ojcostwa i jego przyczynami, nad pozycją ojca w rodzinie i znaczeniem jego osoby w życiu dziecka; inne stanowią omówienie wyników badań empirycznych dotyczących różnych aspektów ojcostwa. Kilka artykułów ma charakter wyraźnie pedagogiczny
– skupia się mniej na opisie sytuacji ojcostwa, a bardziej na wysunięciu postulatów związanych z wychowaniem chłopców do ojcostwa, wychowawczym oddziaływaniem samych ojców oraz edukacyjnym oddziaływaniem na ojców, by mogli być wychowawcami swoich dzieci i sami siebie nieustannie wychowywali. dr Dorota Kornas-Biela (fragment Wprowadzenia)

Spis treści:

OJCIEC W KRYZYSIE
Kazimierz Korab, Diagnoza sytuacji ojca w życiu współczesnej rodziny
Elżbieta Trubiłowicz, Tomasz Gosztyła. Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach
Dorota Kornas-Biela, Kulturowo-społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa

OJCIEC W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
Leon Dyczewski OFMConv, Podział ról w rodzinie
Justyna Szulich-Kałuża, Współczesne ojcostwo w dyskursie prasowym na przykładzie Gazety Wyborczej i Polityki
Małgorzata Wyżlic, Przedstawienie ojcostwa w serialach telewizyjnych

OJCIEC W ROZWOJU DZIECKA
Teresa E. Olearczyk, Znaczenie ojca w życiu dziecka
Danuta Opozda, Wybrane potrzeby i problemy rozwojowe młodzieży w okresie dorastania a ojcowska rola rodzicielska
Ewa Domagała-Zyśk, Ojcostwo a wyniki w nauce młodzieży gimnazjalnej

OJCIEC W ROLI WYCHOWAWCY
Piotr Szczukiewicz, Bycie ojcem a rozwój psychospołeczny dzieci
Józef Augustyn SJ, Dzieci już są ludźmi. O tym, jak ojcowie winni traktować uczucia swoich dzieci
Wanda Półtawska, Przygotowanie do ojcostwa

Przeczytaj >> fragment 

Rekomendacje:

Prezentowane dzieło tak od strony merytorycznej, jak i metodologicznej zasługuje na duże uznanie i jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców. Stanowi ono znakomitą pomoc zwłaszcza dla osób przygotowujących się do zadań rodzicielskich, jak też dla podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

Uważam, że publikacja ta ze względu na swą wartość i pragmatyczne wskazania powinna jak najszybciej trafić do rąk jak największej liczby osób zainteresowanych tematyką ojcostwa. Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

Oglądasz: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności – e-book Cena: 29 
Dodaj do koszyka